Tin tức mới
Hiện nay, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đang đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện các hạng mục còn lại cho cảng Sài Gòn - Hiệp Phước. Trong đó có hai kho bao gồm một kho 5.000 m2 và một kho 4.000 m2 dự kiến sẽ hoàn tất lần lượt vào cuối tháng 7 và tháng 9 năm 2016. Hai kho này sẽ đáp ứng nhu cầu làm hàng cám thức ăn gia súc, phân bón nhập xá vào kho hoặc đóng bao nhằm đảm bảo năng suất xếp dỡ , giải phóng tàu.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gỏn trân trọng công bố về việc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ("HNX") đã chấp thuận hồ sơ đăng ký giao dịch Cổ phiếu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Về việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

(TBKTSG) - Từ góc nhìn của người quản lý, tình trạng thừa công suất của Cái Mép - Thị Vải là không cần bàn cãi. Nhưng dưới góc nhìn mang tính thị trường, khu bến Cái Mép lại đang có một phân khúc khác.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự đại hội cổ đông...

Trong quá trình quản lý thông tin cổ đông, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (Cảng Sài Gòn) nhận thấy có một số cổ đông có thay đổi chứng minh nhân dân...

Trang Facebook của Cục Hàng hải Việt Nam Ngày 28/3, Cục Hàng hải VN chính thức khai trương trang Facebook có tên “Cục Hàng hải Việt Nam” địa chỉ truy cập: http://www.facebook.com/cuchanghaivietnam và Phần mềm ứng dụng phổ biến thông tin hàng hải trên thiết bị thông tin di động.

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn thông báo về việc được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký số 24/16/GCNCP-VSD ngày 24/04/2016 và Cấp mã chứng khoán cho Công ty

Giới thiệu

Cảng Sài Gòn trong hệ thống Cảng biển của ngành Hàng hải Việt nam là một cảng có sản lượng và năng suất xếp dỡ hàng đầu của Quốc gia.

Với lịch sử hơn 150 năm , có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước, Cảng Sài Gòn đã được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động về những thành tích xuất sắc từ năm 1986 đến năm 1995, đóng góp một phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động phục vụ cho lĩnh vực rộng lớn gồm các khu vực Tp. HCM, các vùng lân cận và đồng bằng sông Mekong với tổng sản lượng hàng hóa hàng năm hơn 10 triệu tấn, Cảng Sài Gòn có vai trò và nhiệm vụ quan trọng phục vụ cho nhu cầu xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế nói chung cho toàn khu vực Phía Nam của đất nước......

Trủy triều khu vực TPHCM từ ngày 06/05/2016 đến 12/05/2016
NgàyThứ LớnLớn RòngRòng
Giờ Mét Giờ Mét Giờ Mét Giờ Mét
06/05/2016 Thứ 6 16:00 3.6 04:19 3.5 10:33 1.9 22:54 1.1
07/05/2016 Thứ 7 05:16 3.6 16:19 3.6 11:17 2 23:34 0.9
08/05/2016 CN 06:13 3.6 17:00 3.6 12:00 2.2
09/05/2016 Thứ 2 07:10 3.6 17:17 3.5 12:43 2.3 00:15 0.9
10/05/2016 Thứ 3 08:08 3.6 18:00 3.4 13:28 2.4 00:56 0.9
11/05/2016 Thứ 4 09:04 3.5 18:25 3.3 14:16 2.5 01:38 0.9
12/05/2016 Thứ 5 10:00 3.5 19:07 3.1 15:14 2.6 02:23 1.1
Bản Tin Thời Tiết
Dự báo trong 3 ngày Friday Saturday Sunday
Nhiệt độ 27 ~ 3626 ~ 3627 ~ 37
Air pollution Index NormalNormalMedium
Visibility GoodNormalGood
Tốc độ gió 210220200
Hoàng hôn 17:4017:2517:30
Bình minh 6:456:406:30