Tin tức mới
Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất

Hiện nay, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đang đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện các hạng mục còn lại cho cảng Sài Gòn - Hiệp Phước. Trong đó có hai kho bao gồm một kho 5.000 m2 và một kho 4.000 m2 dự kiến sẽ hoàn tất lần lượt vào cuối tháng 7 và tháng 9 năm 2016. Hai kho này sẽ đáp ứng nhu cầu làm hàng cám thức ăn gia súc, phân bón nhập xá vào kho hoặc đóng bao nhằm đảm bảo năng suất xếp dỡ , giải phóng tàu.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gỏn trân trọng công bố về việc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ("HNX") đã chấp thuận hồ sơ đăng ký giao dịch Cổ phiếu

Giới thiệu

Cảng Sài Gòn trong hệ thống Cảng biển của ngành Hàng hải Việt nam là một cảng có sản lượng và năng suất xếp dỡ hàng đầu của Quốc gia.

Với lịch sử hơn 150 năm , có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước, Cảng Sài Gòn đã được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động về những thành tích xuất sắc từ năm 1986 đến năm 1995, đóng góp một phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động phục vụ cho lĩnh vực rộng lớn gồm các khu vực Tp. HCM, các vùng lân cận và đồng bằng sông Mekong với tổng sản lượng hàng hóa hàng năm hơn 10 triệu tấn, Cảng Sài Gòn có vai trò và nhiệm vụ quan trọng phục vụ cho nhu cầu xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế nói chung cho toàn khu vực Phía Nam của đất nước......

Trủy triều khu vực TPHCM từ ngày 29/05/2016 đến 04/06/2016
NgàyThứ LớnLớn RòngRòng
Giờ Mét Giờ Mét Giờ Mét Giờ Mét
29/05/2016 CN 11:19 3.4 22:00 2.9 17:19 2.5 03:30 1.4
30/05/2016 Thứ 2 12:03 3.5 23:59 2.9 18:32 2.2 04:35 1.6
31/05/2016 Thứ 3 13:00 3.5 19:33 1.9 06:00 1.8
01/06/2016 Thứ 4 13:24 3.5 01:04 3 07:22 1.9 20:24 1.6
02/06/2016 Thứ 5 14:00 3.5 02:13 3.1 08:28 0.0833333 21:10 1.3
03/06/2016 Thứ 6 15:00 3.5 03:18 3.3 09:23 2.1 21:54 1
04/06/2016 Thứ 7 15:11 3.6 04:20 3.4 10:13 2.2 22:37 0.8
Bản Tin Thời Tiết
Dự báo trong 3 ngày Sunday Monday Tuesday
Nhiệt độ 26 ~ 3426 ~ 3427 ~ 37
Air pollution Index NormalNormalMedium
Visibility PoorNormalPoor
Tốc độ gió 205205210
Hoàng hôn 17:3017:3017:30
Bình minh 6:306:306:40