Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

3
Thg9
2021

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
DAI HA 01 80 CAM MI VIEN C/K7 VT   TAU
DOLPHIN 21 101 NIL K7 VT   PACIFIC
TRUONG NGUYEN 69 86 KALI XA C/K10 VT 05:00 TAU
HP-4480 70 NIL CT-03 VT   TAU
HAI MINH 16 80 NIL C/B6,8 VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS VT K12A   VOMA
SEIYO SPIRIT 101 NIL VT K12   MACS
HAIAN BELL 155 CONTS HT:17:00 K12B   HA
GREENERY SEA 180 KIMKHI VT T2   FLC
VIET PHUC 07 80 CLINKER VT:06:00 BP14   TAU
TÀU DỜI: 
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 0903.758.608

 

bởi : admin

Bình luận