Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

6
Thg9
2021

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
TONG XING HAI 101 NIL M4 VT 11:30 IDC.T
QUANG VINH 27 80 NIL K12 VT   TAU
GREENERY SEA 180 NIL T2 VT 05:30 FLC
 TÀU ĐẾN: tế bào gốc là gì? Máu cuống rốn trẻ sơ sinh Máu cuống rốn chữa trị được bệnh gì?
NAM PHAT 01 68 KIMKHI VT:07:00 K12C   TAU
TIEN DAT 19-BLC 80 NIL VT:01:00 BP13   TAU
PILATUS VENTURE 200 KIMKHI VT TL4   ATTA
TÀU DỜI: 
HOA PHUONG 01 80 PBON C/K10 K3   TAU
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 0903.758.608

 

 

bởi : admin

Bình luận