Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

8
Thg9
2021

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
NAM PHAT 01 68 KIMKHI K12C VT   TAU
VIMC PIONEER 121 CONTS K12B VT 00:30 VIMC
BIENDONG NAVIGATOR 150 CONTS K12B VT 17:30 VIMC
HOANG THIEN PHU 88 75 NIL T2,TL VT   GS
TIEN QUANG 68 93 NIL T2,HL VT   GS
VIET PHUC 07 80 NIL BP14 VT 06:00 TAU
HOPA 200 KIMKHI TL2 VT   ATTA
 TÀU ĐẾN: tế bào gốc là gì? Máu cuống rốn trẻ sơ sinh Máu cuống rốn chữa trị được bệnh gì?
TRUONG HUNG 556 116 KIMKHI HT:12:00 K12A   SRM
MT HANOI 39 79 KIMKHI VT K12   TAU
BIENDONG NAVIGATOR 150 CONTS VT K12B C/C:04:00 VIMC
LOWLANDS AMSTEL 200 NIL HT:21:00 TL4   ATTA
TÀU DỜI: 
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 0903.758.608
bởi : admin

Bình luận