Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

12
Thg9
2021

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
ALPHA. 106 NIL K12C VT   SDM
BIEN DONG STAR 121 CONTS K12B VT 23:00 VIMC
AL MOTHANNA 143 NIL CT-02 VT   T.VNM
THANH DAT 889 80 NIL BP12 VT   TAU
 TÀU ĐẾN: tế bào gốc là gì? Máu cuống rốn trẻ sơ sinh Máu cuống rốn chữa trị được bệnh gì?
ALPHA. 106 KIMKHI HT:10:00 K12A   SDM
BIEN DONG STAR 121 CONTS HT:08:00 K12B   VIMC
TÀU DỜI:  Tại sao cần lưu trữ tế bào gốc? Lưu trữ tế bào gốc
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 0903.758.608

bởi : admin

Bình luận