Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

12
Thg9
2021

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
HOPA 200 KIMKHI TL2 VT 00:00 ATTA
 TÀU ĐẾN: tế bào gốc là gì? Máu cuống rốn trẻ sơ sinh Máu cuống rốn chữa trị được bệnh gì?
QUANG HAI 01 80 NIL VT K12C   TAU
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS HT:15:00 K12B   VOMA
SHT 56 92 KIMKHI VT T2 C/C:03:00 SDM
VIET THUAN 30-03 179 THAN XA HT:14:30 TL2   VOMA
VIET THUAN 09 80 NIL VT C/TL2   VTB.DN
MINH PHU 99 80 NIL VT C/TL2   VTB.DN
LOWLANDS AMSTEL 200 NIL VT TL4   ATTA
TÀU DỜI:  Tại sao cần lưu trữ tế bào gốc? Lưu trữ tế bào gốc
WISDOM 98 GAO BAO PL04 K12A   SOTRAS
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 0903.758.608

bởi : admin

Bình luận