Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

15
Thg9
2021

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
WISDOM 98 GAO BAO+CONTS K12A VT   SOTRAS
SUMMIT SW 178 NIL T2 VT 10:30 FLC
 TÀU ĐẾN: lưu trữ tế bào gốc lưu trữ máu cuống rốn máu cuống rốn
RI YUN 172 KIMKHI HT:04:30 K12C   FLC
BIENDONG NAVIGATOR 150 CONTS HT:22:00 K12B   VIMC
TÀU DỜI:  Tại sao cần lưu trữ tế bào gốc? tế bào gốc máu cuống rốn
WISDOM 98 GAO BAO PL04 K12A   SOTRAS
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 0903.758.608

 

 

bởi : admin

Bình luận