Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

16
Thg9
2021

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
WISDOM 98 GAO BAO+CONTS K12A VT 06:00 SOTRAS
RI YUN 172 NIL K12C VT   FLC
SEIYO SPIRIT 101 KIMKHI K12 VT 06:00 MACS
BIENDONG NAVIGATOR 150 CONTS K12B VT 20:00 VIMC
 TÀU ĐẾN: lưu trữ tế bào gốc lưu trữ máu cuống rốn máu cuống rốn
XINYIHAI 55  180 PBOB HT:05:00 K10,J,DEB   FLC
VIMC PIONEER 121 CONTS VT K12B   VIMC
ALPHA. 106 KIMKHI HT:17:00 T2,TL   SDM
STAR LUTAS 197 NIL HT:16:00 TL2   ATTA
MYKONOS SEAS 190 NIL HT:00:30 B6/8   ATTA
TÀU DỜI:  Tại sao cần lưu trữ tế bào gốc? tế bào gốc máu cuống rốn
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 0903.758.608

 

 

bởi : admin

Bình luận