Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

“Lấy khách hàng làm trung tâm” - kim chỉ nam của Cảng Sài Gòn

“Lấy khách hàng làm trung tâm” - kim chỉ nam của Cảng Sài Gòn

27
Thg4
2022

“Lấy khách hàng làm trung tâm” - kim chỉ nam của Cảng Sài Gòn

Kỳ họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã diễn ra vào sáng ngày 22/4/2022 tại Hội trường Cảng Sài Gòn. Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp ghi nhận sự đồng thuận của các cổ đông với Nghị quyết của Đại hội, ghi nhận kết quả khả quan năm 2021 các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận năm 2021 đều tăng so với kế hoạch Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam giao.

Mặc dù, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong năm 2021, giá nhiên liệu và các mặt hàng thiết yếu tăng cao do tình hình xung đột thế giới đã phần nào ảnh hưởng tới các mặt hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên, Cảng Sài Gòn đã có nhiều cố gắng cùng vượt khó thực hiện 3 tại chỗ để đảm bảo công tác bốc xếp hàng hóa; quyết liệt chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và đã đạt được kết quả cụ thể: sản lượng đạt 115% so cùng kỳ, đạt 101% so kế hoạch Tổng Công ty giao, doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 112%, 199% so kế hoạch giao.  

Trong Quý 2,  Cảng Sài Gòn sẽ tiếp tục xây dựng, triển khai và lan tỏa mạnh mẽ chiến lược “Lấy khách hàng làm trung tâm”. Triển khai bộ tiêu chuẩn “Lấy khách hàng làm trung tâm” đến các đơn vị trực thuộc. Tổ chức trong nội bộ “Ngày hội tìm kiếm tài năng sáng tạo năm 2022” chủ đề “Tôi là khách hàng”. Đây được xem là vấn đề trọng tâm mà lãnh đạo Cảng quan tâm thúc đẩy tinh thần làm việc tập thể, gắn kết nội bộ, từ đó gia tăng sự kết nối hiệu quả giữa Cảng và Khách hàng, vì sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

Bài viết: Lê Vương Đoan Tú, Hình ảnh: Nguyễn Ngọc Duy

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

 

bởi : admin

Bình luận