Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

TPHCM sẽ giảm nguồn thu gần 900 tỉ đồng sau khi giảm phí hạ tầng cảng biển

TPHCM sẽ giảm nguồn thu gần 900 tỉ đồng sau khi giảm phí hạ tầng cảng biển

30
Thg6
2022

TPHCM sẽ giảm nguồn thu gần 900 tỉ đồng sau khi giảm phí hạ tầng cảng biển

Dự kiến nguồn thu phí hạ tầng cảng biển sẽ giảm gần 900 tỉ đồng mỗi năm sau khi TPHCM giảm 50% phí hạ tầng cảng biển với hàng chở bằng đường thủy và mức thu doanh nghiệp các địa phương bằng doanh nghiệp tại thành phố.

 
bởi : admin

Bình luận