Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Vinalines chính thức chuyển mô hình mới từ ngày 1/9

Vinalines chính thức chuyển mô hình mới từ ngày 1/9

14
Thg8
2020

Vinalines chính thức chuyển mô hình mới từ ngày 1/9


 

Sáng nay (13/8), Vinalines đã tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu, trước khi chuyển sang hoạt động theo mô hình CTCP từ 1/9/2020.

Hội đồng quản trị VIMC nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 thành viên ra mắt tại Đại hội

Giải quyết triệt để tồn tại tài chính

Sáng nay (13/8), Tổng công ty Hàng hải VN đã tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty mẹ để chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình CTCP với thương hiệu VIMC từ ngày 1/9/2020.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho rằng, việc chuyển đổi từ doanh nghiệp (DN) Nhà nước sang Công ty CP là bước chuyển quan trọng trong quá trình phát triển của Tổng công ty Hàng hải VN và dấu mốc quan trọng khẳng định kết quả tái cơ cấu của đơn vị này trong thời gian qua.

VIMC đặt mục tiêu đến năm 2025, sản lượng vận tải biển đạt hơn 18 triệu tấn, sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt gần 139 triệu tấn (tăng trưởng bình quân hơn 5%/năm), doanh thu đạt hơn 10.700 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất hơn 1.200 tỷ đồng.

Tuy vậy, theo ông Hoàng Anh, đây chỉ là thành công bước đầu, thời gian tới, HĐQT, nhóm người đại diện vốn Nhà nước, Ban điều hành và các cổ đông của VIMC cần phối hợp tiếp tục hoàn tất thủ tục chuyển sang mô hình Công ty CP, đặc biệt các công việc liên quan đến đăng ký kinh doanh, quyết toán cổ phần hóa (CPH) theo đúng thời gian quy định.

“Trên cơ sở, định hướng, mục tiêu phát triển Đại hội thông qua, VIMC cũng cần xây dựng ngay chiến lược, kế hoạch phát triển, đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu đề ra, nhanh chóng ổn định DN.

Đồng thời, tiếp tục triển khai xử lý mạnh mẽ, triệt để các tồn tại về tài chính trước đây, đặc biệt thực hiện có hiệu qủa công tác tái cơ cấu tài chính của Tổng công ty ; Việc triển khai đổi mới mô hình công ty CP mới trong đó chú trọng chuyển đổi mô hình theo đúng quy định pháp luật, xây dựng và áp dụng các chuẩn mực quản trị DN tiến tiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động”, ông Hoàng Anh nói,

Ông Lê Anh Sơn, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Hàng hải VN cho biết, với nhiều nỗ lực, đầu năm 2018 phương án CPH Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải VN đã được Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Đến ngày 20/6/2018, Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt phương án CPH. Đây là cơ sở quan trọng cho việc triển khai phiên đấu giá cổ phần lần đầu của Tổng công ty với gần 6,4 triệu cổ phần đã được bán (trên tổng số gần 490 triệu cổ phần). Trong đó, có 5,4 triệu cổ phần được bán đấu giá công khai ra công chúng.

“Việc chuyển đổi sang mô hình CTCP là bước chuyển quan trọng trong hoạt động VIMC, giúp tăng thêm nguồn lực Công ty mẹ - Tổng công ty tiến hành đổi mới hệ thống quản trị, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh, bảo đảm mục tiêu đến năm 2030, VIMC sẽ là DN giữ vị trí hàng đầu của ngành hành hải VN, có năng lực cạnh tranh cấp quốc tế và tham gia chia sẻ thị trường khu vực”, ông Sơn nói.

Đại hội đã bầu 5 thành viên vào HĐQT Tổng công ty Hàng hải VN - CTCP nhiệm kỳ 2020 - 2025, bao gồm: Lê Anh Sơn, Nguyễn Cảnh Tĩnh, Nguyễn Đình Chung, Đỗ Hồng Dương, Đỗ Tiến Đức.

Trong đó, ông Lê Anh Sơn đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Cảnh Tĩnh được bầu giữ chức Tổng giám đốc VIMC nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hải trình cổ phần hóa của Vinalines đã cán đích thành công sau chuỗi ngày gian nan

Cán đích cổ phần hóa sau chuỗi ngày gian nan

Được biết, quá trình CPH Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải VN được bắt đầu từ năm 2014 với thời điểm xác định giá trị DN là ngày 31/12/2013. Do thời gian cổ phần hóa kéo dài, ngày 30/12/2016, Văn phòng Chính phủ có thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về kết quả tái cơ cấu và phương án cổ phần hóa Tổng công ty Hàng hải VN.

Tháng 12/2017, Vinalines trình Bộ GTVT Phương án CPH Công ty mẹ - Tổng công ty. Ngày 28/12/2017, Bộ GTVT có Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê duyệt phương án CPH Vinalines. Sau đó, ngày 16/3/2018, Bộ GTVT có công văn về việc hoàn chỉnh phương án CPH Công ty mẹ - Tổng công ty (yêu cầu xây dựng lại phương án CPH theo Nghị định số 126/2017 của Chính phủ).

Thực hiện theo chỉ đạo, Tổng công ty tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn điều chỉnh, cập nhật lại phương án CPH. Ngày 24/4/2018, Bộ GTVT có Quyết định phê duyệt, đồng thời, có Tờ trình trình Thủ tướng phê duyệt phương án CPH của Công ty mẹ - Tổng công ty. Ngày 20/6/2018, Thủ tướng ban hành Quyết định 751 phê duyệt phương án CPH Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải VN.

Triển khai phương án CPH được phê duyệt, Vinalines đã thực hiện bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược và người lao động, tổ chức công đoàn và hoàn thành việc bán cổ phần vào tháng 10/2018. Kết quả, Vinalines đã bán được 5,4 triệu cổ phần trong gần 490 triệu cổ phần phát hành.

Gần 2 năm sau thời điểm IPO (5/9/2018), cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải VN mới cán đích bởi nhiều nguyên nhân như: sự thay đổi của văn bản QPPL liên quan đến quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các DN nhà nước. Tiếp đến là việc chuyển đại diện chủ sở hữu nhà nước từ Bộ GTVT sang Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN.

www.baogiaothong.vn

 
bởi : admin

Bình luận