Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Giới thiệu

Giới thiệu

XÍ NGHIỆP LAI DẮT TÀU BIỂN


GIỚI THIỆU

Tên đầy đủ: Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Xí nghiệp Lai Dắt Tàu Biển.
Viết tắt: CẢNG SÀI GÒN – XÍ NGHIỆP LAI DẮT TÀU BIỂN
Tên tiếng Anh: SAIGON PORT TUGBOAT SERVICES ENTERPRISE
Viết tắt: TUGSERCO
Địa chỉ: Số 3 Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-28) 39404934
Fax: (84-28) 39404794
Email: tugserco@saigonport.vn; kdkt.ldtb@saigonport.vn


Nhiệm vụ, quyền hạn


•    Lai dắt tàu biển, cứu hộ hàng hải
•    Xếp dỡ, giao nhận, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng
•    Quản lý, khai thác, cho thuê phương tiện vận tải thủy, bộ và các thiết bị chuyên dùng ngành hàng hải
•    Sửa chữa phương tiện thủy, bộ và các thiết bị chuyên dùng ngành hàng hải
•    Các ngành nghề kinh doanh khác theo phân cấp của Cảng Sài Gòn.


Cùng với Cảng Sài Gòn xí nghiệp Lai Dắt Tàu Biển là một xí nghiệp có năng lực lớn, với truyền thống và kinh nghiệm phục vụ trong công tác lai dắt tàu biển, không ngừng phát triển lớn mạnh để đáp ứng nhu cầu phục vụ chất lượng, an toàn và chuyên nghiệp ngày càng cao. Với đội tàu: tàu lai đi biển, tàu lai phục vụ tàu ra vào cảng, cano buộc mở dây, cần cẩu B100T. Đội ngũ cán bộ thuyền viên luôn tận tâm, nhiều kinh nghiệm cung cấp dịch vụ lai dắt 24/7 bao gồm: lai dắt biển, cứu hộ, phục vụ công tác thăm dò và khai thác dầu khí, cẩu các mã hàng siêu trường, siêu trọng, phục vụ hỗ trợ các tàu ra vào cảng tại khu vực cảng TPHCM, Bà Rịa – Vũng Tàu và các khu vực khác khi có nhu cầu.